މި އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

ލާމަސީލު މަސްވެރިޔާ  

ޕްރޮގްރާމު

ލާމަސީލު މަސްވެރިޔާ މޮޑިއުލް އަށް މަރުހަބާ! މިމޮޑިއުލްގައި ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމްގެ މަސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްސީލް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.  

ލާމަސީލު މަސްވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ބަލާލާ

ތިރީގައިވާ އިންފޯގްރެފިކް ކިޔާލުމަށްފަހު އެ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ގަނޑު ފުރާލާ

މޯލްޑިވްސް ރެސިލިއަންޓް ރީފްސް ލަފާދޭ ސައިޒުތައް 

މަސްބޭނުމާބެހޭ ޑޭޓާ ރެކޯޑު ކުރާ ގަނޑ

އެނގުނު ވަރު

ބަލާލަމާ!

ދެން އޮތީ ކުއިޒު! ތިރީގައިވާ 10 ސުވާލަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބު ދީފިނަމަ އިނާމެއް ލިބޭނެ. 

Module 5 – The Laamaseelu Masveriyaa programme
0% Complete
1 / 10
ލާމަސީލު މަސްވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމަކީ މަސްވެރިންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ރިސޯޓުތަކުން ގަންނަ ފަރުމަހަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބާނާފައވާ މަސްކަން ޔަގީންކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް.